Нововоронцовська селищна рада
Херсонська область, Бериславський район

Звіт про виконану роботу посадовими особами Нововорнцовської селищної ради

Дата: 11.10.2021 18:50
Кількість переглядів: 672

ЗВІТ

про виконану роботу посадовими особами

Нововорнцовської селищної ради

  Посадові особи Нововоронцовської селищної ради працюють у відповідності до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів, рішень селищної ради і виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, положень про відділи, а також посадових інструкцій.

Фото без опису  Робота Нововоронцовської селищної ради у 2021 році спрямована на забезпечення збалансованого та стабільного соціально-економічного розвитку  територіальної громади на основі раціонального та ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності громади, поліпшення добробуту та соціального захисту населення. Враховуючи, що громада тільки створена наприкінці 2020 року,  2021 рік став роком проведення реорганізацій сільських рад, що увійшли до складу громади, комунальних закладів,  формування нового апарату селищної ради, її виконавчих органів, консультативно-дорадчих комісій та інших. Завдяки спільним зусиллям депутатів, працівників селищної ради, керівників установ, підприємств, організацій та активних  громадян, яким небайдужа доля  громади, є певні результати.

          Так, діяльність селищної ради будується планово у відповідності до Регламентів, Планів роботи  селищної ради та її виконавчого комітету на 2021 рік. Основною формою роботи селищної ради є пленарні засідання. Протягом звітного періоду  було підготовлено та проведено 12 сесій селищної ради, де було розглянуто 308 питань та прийнято 290 рішень. У сесійній діяльності перевага надавалася розгляду та обговоренню найбільш актуальних проблем життя громади: формування програми соціально-економічного та культурного розвитку,  селищного бюджету, його уточнення та зміни, затвердження програм територіальної громади ,  земельні питання  та інше. Всі ці питання попередньо розглядалися   на засіданнях  постійних комісій селищної ради. Так, комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності провела 14 засідань, з них 4 спільних та прийняла 128 висновків та рекомендацій; комісія   з  питань регламенту, депутатської  діяльності та етики, законності, правопорядку та запобігання корупційних правопорушень провела 14 засідань, з них 5 спільних, прийняла 66 висновків та рекомендацій; комісія з питань аграрної політики та земельних відносин, природокористування, планування території, інфраструктури, житлово-комунального господарства  та благоустрою провела 14 засідань, з них 4 спільних, прийняла 159 висновків та рекомендацій;     комісія з гуманітарних питань та соціального захисту провела 12 засідань, з них 5 спільних, прийняла  52 висновка та рекомендації.

  Виконавчим органом Нововоронцовської селищної ради є виконавчий комітет та відділи, робота яких спрямована на здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах діючого законодавства України. Рішенням четвертої сесії селищної ради восьмого скликання від 24.12.2020 року № 38 ( зі змінами) затверджено структуру виконавчих  органів та загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів на 2021 рік в кількості 63,5 штатних одиниць, з них:47 -  посадові особи, 3 – службовці, 13,5 – робітники заняті обслуговуванням. З 63,5 штатних одиниць:  20 – працюють в старостатах.

         Робота виконавчого комітету Нововоронцовської селищної ради у 2021 році була направлена на виконання повноважень, наданих виконкому згідно статей 27-41 частини 2 «Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян», законів України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», інших законодавчих актів. Засідання виконавчого комітету селищної ради проводяться щомісяця, а в разі необхідності - позачергово. Крім питань, передбачених планом роботи виконавчого комітету селищної ради, розглядаються питання поточного періоду, заяви громадян. Так, у поточному році проведено  9 чергових засідань та 7 позачергових, на яких розглянуто та прийнято 197 рішень. Протягом поточного року виконавчий апарат здійснював організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради. Нововоронцовська селищна рада здійснює свою діяльність відкрито і гласно. На офіційному сайті селищної ради систематично висвітлюється інформація про діяльність селищної ради, заходи, які проходять на території громади тощо. За 8 місяців 2021 року на офіційному сайті Нововоронцовської селищної ради розміщено 512 інформацій. Крім офіційного сайту суспільно важливі матеріали оприлюднюються через групу «Нововоронцовська територіальна громада» в соцмережі «Facebook» та друкуються на шпальтах газети «Вісті».

   З метою автоматизації діяльності посадових осіб селищної ради та повного переходу на електронний документообіг в Нововоронцовській селищній раді ведеться робота з удосконалення адміністративного процесу шляхом провадження електронного документообігу в системі «АСКОД». Протягом звітного періоду до селищної ради від органів влади вищого рівня надійшло та опрацьовано 3083 документів, з них 715 – контрольних. Спеціалістами з діловодства видано 4310 довідок на запити громадян.

   Стабільність та економічний розвиток територіальної громади передусім залежить від наповнення бюджету. Правильно сформований бюджет – запорука процвітання громади. Відповідно до положення про фінансовий відділ Нововоронцовської селищної ради протягом 8 місяців поточного року фінансовий відділ здійснював реалізацію бюджетної політики на території  Нововоронцовської селищної територіальної громади.

      Забезпечено підготовку та затвердження розпису доходів та видатків бюджету селищної територіальної громади в розрізі кодів класифікації видатків(включаючи економічну класифікацію), помісячний розпис в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів. Затверджено паспорти всіх бюджетних програм - видано 16 наказів.  Затверджено мережу розпорядників коштів бюджету селищної територіальної громади.  Всі документи направлено в органи Державної казначейської служби для забезпечення обслуговування  дохідних та видаткових рахунків бюджету. Загалом обслуговується  46 дохідних,17 котлових  та  73 реєстраційних рахунки.

      В рамках  координації дій з фіскальною службою опрацьовано 45 електронних висновків, 36 електронних повідомлень щодо повернень та змін в доходах бюджету громади.

       Фінансовий відділ  на протязі 8 місяців реалізовував комплекс робіт по виконанню бюджету  Нововоронцовської селищної територіальної громади.  Бюджетним  установам та одержувачам бюджетних коштів забезпечується майже щоденне  фінансування   – видано 306 розпоряджень на фінансування видатків, на виплату заробітної плати, сплату податків та внесків, забезпечення життедіяльності, реалізацію  8 цільових програм. Відповідно  до повноважень фінансового органу та на виконання рішень сесій Нововоронцовської селищної ради вносяться зміни до кошторисів  розпорядників коштів та бюджетних установ. Видано 89 довідок про внесення змін до бюджетних асигнувань.

       Підготовлено 23 питання на розгляд виконавчого комітету  Нововоронцовської селищної ради та 17 питань на розгляд сесії Нововоронцовської селищної ради з питань бюджету, податків та звітності.

      Спеціалісти фінансового відділу здійснюють підготовку засідань комісії селищної ради з питань наповнення та аналізу надходжень до бюджету Нововоронцовської селищної територіальної громади. Підготовлено та проведено 10 засідань.

      Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконує свої посадові обов’язки згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», керується нормативно-правовими і законодавчими актами України, які стосуються питань організації і ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, обліковою політикою, затвердженою розпорядженням селищного голови.

   Головною метою ведення бухгалтерського обліку є надання достовірної інформації, яка необхідна для управління діяльності виконкому та забезпечення контролю за виконанням кошторисів доходів та видатків. За даними бухгалтерського обліку складаються бюджетна, фінансова, податкова, статистична та інші звітності.

     Станом на 01 вересня 2021 року в ГУДКСУ в Херсонській області відкрито   34 (тридцять чотири)  реєстраційних рахунки та 15 особових, а також відкрито рахунки в ПАТ Ощадбанк , Банк Аваль, Приватбанк для ведення касових операцій. Ведеться контроль за відображенням на рахунках усіх операцій.

     Сформовано бюджет по 28 галузям  в Програмі «ІС Місцеві бюджети», кошториси, плани асигнувань та надано фінансовому відділу та казначейській службі ;

     сформовано паспорти бюджетних програм відповідно до мережі розпорядників бюджетних коштів, які містять повну інформацію про бюджетну програму (мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики) відповідно до бюджетних призначень для  системи  IAC  «LOGICA»;

     сформовано мережу розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету  до якої ввійшли 30 розпорядників коштів;

     внесено зміни в установленому порядку до затверджених призначень по  видатках апарату селищної ради, та до паспортів бюджетних програм, зміни до  мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету та забезпечено своєчасне подання їх до фінансового відділу  та управління державної казначейської служби. Сформовано 89 довідок про зміни до кошторисів;

проведено інвентаризацію  майна реорганізованих сільських рад, оформлено акти приймання передачі майна на баланс селищної ради та затверджено їх на сесії;

    оформлені акти приймання передачі майна дошкільним навчальним закладам, загальноосвітнім закладам, закладам культури, бібліотекам,  закладу первинної медицини з балансу селищної ради та затверджені на сесії селищної ради;

 складено штатні розписи згідно із затвердженою структурою, схемами посадових окладів, фондом заробітної плати і чинними нормативами.

    Забезпечено виконання плану роботи за  даний період, а саме:

щоденно проводиться реєстрація і подання у ГУ ДКСУ платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов′язань для розрахунків з різними Дебіторами та Кредиторами;

щоденно проводиться синтетичний та аналітичний облік доходів та видатків, оброблялись первинні документи по різним джерелам фінансування;

щомісячно та щоквартально подаються  звіти та інформації по розрахунках;

забезпечено дотримання термінів складання і подавання звітності до:

 

державної казначейської служби України

фінансова та бюджетна звітність по місцевому бюджеті (місячна, квартальні, річна);

консолідована фінансова та бюджетна звітність по місцевому бюджеті (місячна, квартальні, річна).

державної фіскальної служби

річний звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації ;

річна декларація з плати за землю

квартальні звіти про суми податкових пільг ;

квартальні податкові декларації екологічного податку;

квартальна об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ 

 повідомлення в електронній системі в податкову інспекцію про прийняття працівника на роботу при кожному виданому розпорядженню про прийняття працівника на роботу.

державної статистики

звіт із праці форма №1-ПВ (місячні, квартальні);

річний звіт про роботу автотранспорту;

Звіт про капітальні інвестиції (квартальні, річний);

Звіт про використання та запаси палива (річний);

Звіт про постачання та використання енергії (річний);

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі (річний).  

фонду соціального страхування

звіт за формою № Ф4-ФСС з ТВП.

 фонду соціального захисту інвалідів

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2020 рік.

Протягом вказаного періоду вчасно проводилось нарахування відпускних, лікарняних, заробітної плати працівникам селищної ради  та по цивільно-правовим угодам, а також працівникам по благоустрою селища за трудовими угодами;

вчасно перераховувалась заробітна плата за першу та другу половину місяця працівникам селищної ради та по договорам ЦПХ на відповідні карткові рахунки;

систематично видавались різні довідки працівникам селищної ради по місцю вимоги;

ведеться облік та нарахування орендної плати за майно комунальної власності, проводяться розрахунки та нарахування плати для відшкодування за енергоносії використані в орендованих об’єктах;

щомісячно проводилось зведення даних бухгалтерського обліку, які заносяться в Меморіальні ордери та Головну книгу;

згідно вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» здійснюється оприлюднення  всіх договорів, актів виконаних робіт, накладних на Єдиному веб-порталі (портал E-Data);

на виконання « Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» відправлено 14 повідомлень на Мінцифру  про намір заключити договір про  закупівлю товарів, робіт, послуг, що належать до сфер інформаційних систем, інформаційних технологій, програмного забезпечення.

Складено 97 договорів на допорогові  закупівлі товарів, робіт та інших послуг;

за звітний період відділом підготовлено більше 30-ти проєктів розпоряджень,12 проєктів рішень сесій, Положення про  списання майна, що належить до комунальної власності Нововоронцовської територіальної громади, Положення про облікову політику Нововоронцовської селищної ради;

 зареєстровано та профінанасовано понад 600 договорів;

виплачено матеріальну допомогу  жителям Нововоронцовської територіальної       громади в сумі – 192 350,00грн.;

до фонду соціального страхування подано 17 заявок. Виплата лікарняних за рахунок фонду складає – 49792,00грн.;

здійснювали контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і облікових документів, розрахунків та платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплати праці, за виконанням інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, коштів, перевірок.

здійснювали роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової, касової дисципліни, кошторисів витрат;

зроблено звіти по паспортах бюджетних програм відповідно ПЦМ за 2020 рік;

  підготовлено  прогнозні показники проекту бюджету на 2022 рік, розписи  видатків апарату селищної ради,  паспорти бюджетних програм для системи  IAC  «LOGICA» за програмно-цільовим методом.

Здійснюється облік необоротних активів, у тому числі нематеріальних активів, основних засобів та інших необоротних матеріальних;

ведуться  картки обліку основних засобів, щоквартально нараховується амортизація основних засобів.

За відповідний період згідно прийнятих програм, профінансовано та проведено оплату з  селищного бюджету на  загальну суму  15 376 688,04 грн, а саме:

Програма «Проведення місцевих виборів»- 99 999,4 грн;

Програма «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» - 7042319,96 грн;

Програма « Заходи державної державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» - 4000,00 грн;

Програма « Заходи державної політики з питань сім’ї» - 31475,38 грн;

Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)- 98000,0  грн;

Програма «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» - 24936,00 грн;

Програма«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - 436568,16 грн;

Програма «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»- 22443,00 грн;

Програма «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно – масових заходів серед населення регіону» - 14200,00 грн;

Програма «Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства»- 31000,00 грн;

Програма  "Організація благоустрою населених пунктів" – 1608 931,61 грн;

Програма «Здійснення заходів із землеустрою»- 123700,00 грн;

Програма"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів»- 381091,42 грн;

Програма «Членські внески асоціацій органів місцевого самоврядування» - 12748,00 грн;

Програма «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»- 3747,00 грн;

Програма «Заходи та роботи з територіальної оборони»- 27000,00 грн;

Програма «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»- 2691718,41 грн;

Програма «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»- 124953,74 грн;

Програма «Інша діяльність у сфері державного управління»- 92464,18 грн;

Програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»- 899365,18 грн;

Програма «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»-345305,69 грн ;

Програма  «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)»- 889525,01 грн;

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»- 8215,80 грн

Виконувались інші доручення керівництва.

Успішно здані:  місячні звіти і квартальний звіт  за 2021 рік  та  річний звіт за 2020 рік.

Робота Відділу правового забезпечення та з питань звернень громадян апарату Нововоронцовської селищної ради  за вказаний період була  спрямована на проведення правової експертизи проектів рішень, які вносяться на розгляд селищної ради, її виконавчого комітету, проектів розпоряджень селищного голови за наявності відповідних погоджень суб’єктами подання таких актів, іншими зацікавленими службами та їх посадовими особами.

Так, протягом 8 місяців 2021 року роботу відділу можна поділити на  шість основних напрямків, зокрема:

1.Правова оцінка та погодження локальних документів.

          За 8 місяців 2021 року працівниками відділу перевірено на відповідність чинному законодавству України 172 проектів рішень виконавчого комітету,172 розпоряджень селищного голови та 258  проектів рішень сесії. Відділом підготовлено 21 проект рішень виконавчого комітету, 29 проєктів розпоряджень селищного голови та 8 проектів рішень сесій селищної ради.

2. Договірна робота.

Всього відділом забезпечено та укладено 163 договора, з них:

134 - договори купівлі-продажу та виконання робіт чи надання послуг;       

3- на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом на   автобусних маршрутах загального користування;

5 - меморандуми про співпрацю;

8 - про передачу в господарське відання майна;

13-  про передачу в оперативне управління майна;

          Вносились зміни до діючих контрактів з керівниками закладів, установ, організацій та комунальних підприємств.

   Окрім того, протягом 2021 року укладалася значна кількість додаткових угод до даних договорів. Велися переговори щодо зміни істотних умов договорів та додаткових угод.

 

3. Забезпечення представництва в судах.

   Важливим напрямком в роботі працівників відділу є представлення інтересів селищної ради, її виконавчого комітету та селищного голови в судових установах. Так, всього протягом 8 місяців 2021 року в судах різних інстанцій розглянуто 24 справи.

Також проводиться робота щодо підготовки документів для подання до суду щодо відумерлої спадщини та безхазяйного майна.

 

      4. Звернення громадян.

За 8 місяців 2021 року зареєстровано та передано до розгляду 158 звернень громадян, які надійшли на адресу селищної ради, 37 звернень - через урядову «гарячу лінію», 23 запити на публічну інформацію.

Вивчено питання та підготовлено відповідь на  11 запитів громадян на урядову «гарячу лінію», 4 запити на публічну інформацію.

    Надано усні консультації з правових питань 65 громадянам за їх зверненням.

      Підготовлено 86 листів на адресу громадян, установ, підприємств, організацій, в тому числі відповіді на 6 звернень громадян та 4 відповіді на запит на публічну інформацію. Надано юридичну консультацію та роз’яснення 74 громадянам, що зверталися до відділу (у сфері сімейних відносин, щодо прийняття спадщини, житлові, земельні питання, щодо права власності, діяльності судових органів та ін.).

Щодня надаються консультації та роз’яснення працівникам апарату селищної ради, що стосуються сфери їх роботи.

 

          5. Публічні закупівлі.

          Начальником, юристом Відділу, який  є уповноваженою особою з питань публічних закупівель, складено та затверджено на початку 2021 року  річний план закупівель; здійснюється вибір процедури закупівлі; проводяться процедури закупівель; забезпечується рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця; забезпечується складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; забезпечується оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону; надаються в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення; аналізується виконання договорів; здійснюються інші дії, передбачені Законом, посадовою інструкцією, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.

          За звітний період було опрацьовано та висвітлено 134 договора, з них: 117 без використання електронної системи закупівлі, 11 - спрощеної процедури, 4 – відкриті торги та 2 переговорні процедури.

 

6. Інші напрямки діяльності.

З найбільш вагомих слід відзначити:

   В 2021 році проводилася реорганізація сільських рад шляхом приєднання до Нововоронцовської селищної ради. Проведена процедура закриття сільських рад як юридичних осіб.

Оформлялися передавальні акти між колишніми сільськими радами та селищною радою. Перереєстрація права власності обєктів нерухомості з колишніх сільських рад на Нововоронцовську селищну раду. Прийняття від Бериславської районної ради  безоплатно у власність нерухомого майна та його перереєстрація.

Здійснена перереєстрація точок приєднання електроенергії до Нововоронцовської селищної ради та виготовлення паспортів привязки.    Здійснювалась допомога комунальним установам, організаціям щодо укладення договорів постачання електричної енергії.

Здійснювалися виїзди по обстеженню майна, територій, житлових умов та ін.

За дорученням селищного голови працівники відділу розглядали, аналізували та готували відповідь по значній кількості звернень фізичних та юридичних осіб, запитів прокуратури, ухвали суду, відповідні документи інших правоохоронних і контролюючих органів.

Підготовлено матеріали 86 звернень на розгляд комісії з питань надання матеріальної допомоги.

Підготовлено 67 характеристик на мешканців селища згідно запитів та звернень.

   Відділом з питань земельних відносин та агропромислового розвитку апарату Нововоронцовської селищної ради протягом 9 місяців 2021 року розглянуто 720 заяв та клопотань від фізичних та юридичних осіб, за результатами яких підготовлено та прийнято 115 рішень. Прийнято і зареєстровано 239 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність територіальної громади Нововоронцовської селищної ради, площа яких складає – 1469,5996 га. Завдяки злагодженій та оперативній роботі спеціалістів відділу, затверджено Проєкт землеустрою щодо зміни меж населеного пункту смт. Нововоронцовка, площею 686,50 га., відповідно до якого межі населеного пункту внесені та відображені в даних Державного земельного кадастру.

  Затверджено технічні документації з нормативної грошової оцінки земель смт. Нововоронцовка та с.Осокорівка, які вступають в дію з 2022 року.

  Проведено інвентаризацію 187 земельних ділянок (полезахисні лісосмуги та польові дороги), загальною площею 98,0628 га.

   З метою залучення коштів до бюджету територіальної громади затверджено Перелік вільних земельних ділянок комунальної власності, права на які виставляються на земельні торги у формі аукціону,  до якого включено 9 земельних ділянок сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення.

   На земельних торгах продано 2 земельні ділянки несільськогосподарського призначення, а саме: с.Осокорівка вул.Свободи, 17, смт. Нововоронцовка вул. Суворова, 50а, сума надходжень до бюджету громади склала 76943,00 грн.

   За звітній період прийнято 115 рішень по земельним питанням, проведено 2 земельні аукціони з продажу права оренди земельних ділянок, проведено інвентаризацію та зареєстровано права власності під об’єктами комунальної власності (будівлі насосних станцій та нежитлових приміщень). Внесено зміни до 11 договорів оренди, в частині збільшення розміру орендної плати, що дало змогу залучити до бюджету додаткові кошти у розмірі 315 тисяч грн.

   Рішеннями сесій 60 громадянам надані дозволи на розробку проєктів землеустрою та технічних документацій щодо відведення у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд. Учасникам бойових дій (АТО) надано 10 дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

   Підготовлено 140 проєктів землеустрою та технічних документацій щодо передачі у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд.

   Перевірено та підписано 1328 документацій із землеустрою.

   За 2021 рік укладено 18 договорів оренди на земельні ділянки комунальної власності з громадянами та юридичними особами.

   Опрацьовано 10535 податкових повідомлень щодо визначення податкових зобов’язань по платі за землю з фізичних осіб.

   Відділом надано 186 відповідей на заяви громадян та підприємств, 620 відповідей на контролі, видано 360 довідок про наявність чи відсутність земельних ділянок, про нарахування земельного податку, про відсутність забудови та ін.,  70 графічних матеріалів (викопіювань).

   З метою забезпечення повноти відомостей та своєчасного нарахування плати за землю на 2021 рік, спеціалістами відділу проведено звірку з Державною податковою інспекцією про наявність у власників і користувачів земельних ділянок та зміни, що відбулися протягом року.

Опрацьовано та проаналізовано інформацію щодо невитребуваних паїв та проведено роботу щодо підвищення орендної плати за їх використання.

   Зведено звіт про сплату орендної плати на території селищної територіальної громади за  перше півріччя 2021 року.

  Переглядаються розрахунки щодо підвищення орендної плати по всій території громади. Поштою надіслано 23 листа з повідомленням про порушення земельного законодавства в частині оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

   Проводиться спільна робота з Головним управлінням Держгеокадастру в Херсонській області по виявленню порушень земельного законодавства та нецільового використання земель.

   Оформляються земельні ділянки під об’єктами комунальної власності.

   Проводиться робота з боржниками по сплаті земельного податку та орендної плати.

  Проводиться збір документів для отримання дотації згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Станом на 20.09.2021 прийнято та опрацьовано 30 заяв від бджолярів.

 За заявами громадян здійснено виїзди та обстежено посіви сільськогосподарських культур постраждалих від стихійного лиха загальною площею 275, 0 га.

  Здійснено 5 виїздів з робочою групою по наповненню бюджету по виявленню неплатників податків.

  Спеціалістами відділу постійно проводиться консультаційно-роз’яснювальна робота з громадянами щодо питань застосування норм чинного земельного законодавства.

   Здійснюється контроль за використанням та охороною земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності та інвестиційного розвитку апарату селищної ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Нововоронцовської селищної ради, до завдань якого належить участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку на території громади. Відділом на 100 % забезпечено потребу жителів громади, інвесторів та інших суб’єктів господарювання адміністративними послугами містобудівного характеру. З початку року:

- проведено розгляд заяв на відведення земельних ділянок з можливістю передачі їх у приватну власність чи оренду;

- опрацьовано документи, підготовлено та видано забудовникам 3 будівельних паспорти на будівництво індивідуальних житлових будинків та господарських споруд;

- розроблено та надано містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок на 2 об’єкти;  

- підготовлено 17 проєктів рішень виконкому, 16  проєктів рішень сесії  селищної ради.

  За звітний період 2021 року до Відділу надійшло 297 контрольних документів. Виконано 499 завдань. Надійшло 35 звернень громадян, 8 – інформаційних запитів та 14 звернень установ, організацій та підприємств.

  За цей період мешканці найчастіше зверталися з питань щодо забудови присадибних ділянок, використання прибудинкових територій, якості послуг та незадовільного централізованого водопостачання тощо. На звернення громадян у визначені терміни надавалися аргументовані відповіді, вживалися заходи, в окремих випадках, створювалися комісії та проводилися обстеження, за результатами складалися акти, протоколи. Підготовлено 37 листів, інформацій та відповідей громадянам, установам, організаціям, відділам районної державної адміністрації, управлінням обласної державної адміністрації. Відділом постійно ведеться робота з оновлення інформації, пов’язаної з роботою структурного підрозділу на офіційному сайті громади. Регулярно надаються роз’яснення стосовно розроблення містобудівної документації, порядку проведення громадських слухань з врахуванням положень Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”. Однак проблемним питанням залишається недостатнє фінансування оновлення містобудівної документації на місцевому рівні. Відділом вносились пропозиції до плану соціально-економічного розвитку громади та забезпечено моніторинг виконання заходів та показників. Проводиться аналіз роботи 5 комунальних підприємств.   Забезпечено організацію заходів з благоустрою, щодо санітарної очистки населених пунктів.

   Так, по селищу Нововоронцовка:  посипка пішохідних алей в період ожеледиці, прибирання сміття в селищі після зимового періоду, реставрація та фарбування  пам’ятників ,фарбування лавок та стендів, підготовка ( покіс, дискування та фарбування) пляжу до літнього сезону, ремонт дитячих майданчиків, підготовка стадіону «Колос» до спортивного сезону( встановлено решітки на вікна, ремонт та фарбування лавок, фарбування паркану, покіс та розмітка поля, покіс території), вирубка порослі паркової зони, щоденне прибирання території від мусора (центр, пляж, стадіон, парк, дитячі майданчики); всього проведено покіс трави – 48,745 га., вивіз мусору зі стихійних сміттєзвалищ – 15т.;

  с. Хрещенівка: вирубка порослі паркової зони – 400 м2, вирубка порослі біля адмінбудівлі – 300 м2, вирубка порослі на кладовищях – 500 м2, покіс трави кладовища – 10 га., покіс трави паркова зона, дитячий ігровій майданчик, зона адмінбудівлі, автобусна зупинка – 15 га., вивіз сміття з паркової зони – 8 т., фарбування і приведення в належний стан дитячого ігрового майданчика, встановлення і фарбування постаменту для прапора, фарбування та приведення в належний стан адмінбудівель, встановлення столів і лавок в парковій зоні;

с. Миролюбівка: упорядковані два кладовища сіл Миролюбівки, Трудолюбівки, проведено благоустрій села (покіс стадіона, парку, узбіччя вулиць, зупинки, територія адмін. будівлі,  пам’ятників, територія ФАПу с.Трудолюбівки) – 5.0га. Побілено дерева, та адмін. будівля, виконаний косметичний ремонт двох пам’ятників Загиблим воїнам, проведено випилювання аварійних дерев вздовж вулиць, вивезено мусора – 1,5т.;

с. Любимівка: скошено трави площею 23,22 га., вивезено  сміття – 28 т., відремонтовано – 2 автобусні зупинки, стела при в’їзді в село, стіл на ринковій площі, пофарбовано дитячій ігровий майданчик, проведено ремонт містка біля школи по вулиці Таврійська;

с. Осокорівка: покіс трави – 28 га., ремонт 2-х зупинок, ремонт та фарбування дитячих майданчиків, фарбування 12 урн для сміття, фарбування монументу жінки, згортання та вивіз сміття, ремонт 9-ти лавочок в парковій зоні.

Рішенням другої сесії Нововоронцовської селищної ради восьмого скликання від 04 грудня 2020 року № 13 створено відділ із гуманітарних питань Нововоронцовської селищної ради як юридичну особу публічного права та затверджено Положення про нього.

          Відділ із гуманітарних питань Новоронцовської селищної ради (далі – відділ) є виконавчим органом Нововоронцовської селищної ради, метою діяльності якого є забезпечення реалізації державної політики в сфері освіти, охорони  здоров’я, культури, молоді та спорту на території Нововоронцовської селищної територіальної громади.

          Відділ є уповноваженим органом оперативного управління та головним розпорядником бюджетних коштів комунальних закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, культури, молоді та спорту в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

          З метою забезпечення належної діяльності, ефективного планування організації роботи та вирішення питань, що належать до компетенції відділу, щомісяця проводяться розширені наради з керівниками закладів освіти, культури, охорони здоров’я щодо вирішення актуальних питань.

Протягом 8 місяців 2021 року до відділу надійшло 809 документів, з них – 218 контрольних (27 % від загальної кількості). Слід зазначити, що у більшості контрольних документів збільшився спектр завдань та встановлено кілька термінів періодичного інформування. Також, залишаються на контролі розпорядчі документи, видані за попередні роки. Таким чином, за звітний період детально опрацьовано та відповідно до встановлених термінів вчасно виконано 487 завдань. За січень-серпень 2021 року видано 98 наказів начальника відділу.

          З метою активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання  безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення соціального захисту компетентної педагогічної праці, в закладах освіти Нововоронцовської селищної ради 07 та 08 квітня 2021 року проведено атестацію педагогічних працівників атестаційною комісією ІІ рівня при відділі. Всього у 2020/2021 навчальному році проатестовано 42 педагогічних працівника, з них 23 – атестаційною комісією ІІ рівня (19 учителів та  4 вихователі закладів дошкільної освіти).

          З метою визначення перспективи розвитку методичної роботи у закладах освіти громади, належної її організації створено Методичну раду при відділі із гуманітарних питань Нововоронцовської селищної ради.

          З метою визначення пріоритетних завдань на 2021/2022 навчальний рік відділом 30 серпня 2021 року проведено серпневу конференцію педагогічних працівників Нововоронцовської селищної територіальної громади.

   Із 21 травня по 15 червня 2021 року тривала кампанія виконання сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання, де взяли участь 68 учнів закладів освіти Нововоронцовської селищної ради (83% від загальної кількості випускників), для яких було організовано безоплатне підвезення до пунктів тестування та у зворотному напрямку.

На виконання рішення колегії обласної державної адміністрації від 18 березня 2021 року № 11  «Про виконання у 2020 році обласної програми «Дітям Херсонщини – безпечне харчування» на 2020-2022 роки складено графік проведення ремонтів та заміни застарілого обладнання харчоблоків шкільних їдалень 4-х закладів повної загальної середньої освіти Нововоронцовської селищної ради (Нововоронцовський ЗПЗСО № 2, Хрещенівський ЗПЗСО, Нововоскресенський ЗПЗСО, Миролюбівського НВК «ЗПЗСО-ЗДО»).

Проведена відповідна робота щодо зміцнення навчальної, матеріальної бази та створення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти селищної ради. Проведено поточні ремонти навчальних кімнат, коридорів, харчоблоків та їдалень, в окремих установах оновлено спортивні споруди.

Відповідно до напрямів діяльності та заходів програми «Розвиток освіти Нововоронцовської селищної територіальної громади» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням восьмої сесії  селищної ради восьмого скликання від 26 березня 2021 року № 93, завершуються ремонтні роботи, покращення, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, їдалень закладів згідно з вимогами харчового законодавства:

- Хрещенівський заклад повної загальної середньої освіти (придбано обладнання для харчоблоку - 79 тис. грн), проведено поточний ремонт                               та облаштування харчоблоку (49,9 тис. грн), здійснено поточний ремонт опалювальної системи (14,7 тис. грн);

- Нововоскресенський заклад повної загальної середньої освіти  (придбано обладнання для харчоблоку та меблів для їдальні - 58 тис. грн), придбано та встановлено вікна та двері (46,5 тис. грн);

- Миролюбівський навчально-виховний комплекс (ремонт каналізації у їдальні  - 36,5 тис. грн, придбано обладнання для харчоблоку - 59,0 тис. грн), придбано та встановлено вікна та двері (49,0 тис. грн);

- Нововоронцовський заклад повної загальної середньої освіти  № 2 (придбано меблі для їдальні - 42,48 тис. грн, здійснено монтаж електрообігрівачів - 47,38 тис. грн, капітальний ремонт харчоблоку планується завершити до кінця грудня 2021 року (524,0 тис. грн);   

- Любимівський заклад повної загальної середньої освіти  (придбано обладнання для харчоблоку - 43 тис. грн);

- придбано матеріали та проведено поточний ремонт каналізації Нововоронцовського закладу повної загальної середньої освіти  № 1 (99,93 тис. грн). Завершується капітальний ремонт частини коридорів (планова вартість – 2593,9 тис. грн).

У Нововоронцовському закладі дошкільної освіти №2 здійснено придбання та заміну котла - 35,0 тис. грн, Осокорівському закладі повної загальної середньої освіти  проведено ремонт опалювальної системи - 15,0 тис. грн.

Готовність до роботи в осінньо-зимовий період опалювальних систем становить 100 % .

          На території Нововоронцовської селищної територіальної громади  згідно з розробленим графіком у всіх закладах освіти здійснено відповідні перевірки до початку навчального року, що підтверджується відповідними актами.

Рішенням десятої сесії селищної ради восьмого скликання від 13 липня 2021 року № 204 затверджено перспективний план оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти у Нововоронцовській селищній територіальній громаді на період до 2024 року. На 01 вересня 2021 року –  створено Миролюбівську гімназію (у складі початкова школа, дошкільний підрозділ) та дошкільний підрозділ у складі Нововоскресенського ЗПЗСО.

Із 01 вересня 2021 року мережа закладів освіти складає: 5 закладів дошкільної освіти, 7 закладів загальної середньої освіти, 2 дошкільні підрозділи на базі закладів загальної середньої освіти.

Послуги позашкільної освіти надають 2 заклади: КЗ «Нововоронцовська ДЮСШ» та позашкільний підрозділ на базі Нововоронцовського закладу повної загальної середньої освіти № 2.

Також, з 01 вересня 2021 року функціонують 13 класів з інклюзивною формою навчання в 5 закладах загальної середньої освіти для 28 дітей з особливими освітніми потребами (у минулому навчальному році – 8 класів для 17 дітей). Організовано регулярне безперебійне підвезення 107 здобувачів освіти. Для цього використовуються 4 шкільні автобуси.

          Відповідно до рішення рішення четвертої сесії Нововоронцовської селищної ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року № 35 «Про встановлення плати за харчування дітей у закладах освіти» безоплатним гарячим харчуванням охоплено 554 здобувача освіти, з них 508 – учнів 1-4 класів.

  З метою популяризації та піднесення престижу фізичної культури і спорту в громаді, пропаганди здорового способу життя, залучення населення до активного дозвілля, забезпечення необхідної майстерності гравців для успішного виступу на районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, згідно з комплексною програмою «Спорт для всіх» Нововоронцовської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії селищної ради восьмого скликання від 26 березня 2021 року № 94, протягом І півріччя 2021 року в межах Нововоронцовської селищної територіальної громади відбувалися наступні спортивно-масові заходи:

- Чемпіонат Нововоронцовської селищної територіальної громади з футзалу (21 лютого 2021 року);

- Першість Нововоронцовської селищної територіальної громади з настільного тенісу, присвячена Дню визволення Нововоронцовки та сіл громади від німецько-румунських загарбників (27 лютого 2021 року);

- Турнір Нововоронцовської селищної територіальної громади з шахів та шашок, присвячений пам’яті заслуженого працівника сільського господарства Андрія Андрійовича ГЛАДИША (20 березня 2021 року);      

- Чемпіонат з волейболу Нововоронцовської селищної територіальної громади серед команд чоловіків та жінок (27-28 березня 2021 року);

- Турнір Нововоронцовської селищної територіальної громади зі стрітболу, присвячений Дню молоді (26 червня 2021 року);

- Чемпіонат Нововоронцовської селищної територіальної громади з волейболу пляжного серед команд чоловіків та жінок, присвячений Дню Конституції України (27-28 червня 2021 року).

Кошти бюджету селищної ради на реалізацію вищезазначених заходів не були використані. Залучалися кошти інших джерел фінансування.

Учнівська молодь також брала активну участь у спортивному житті не лише громади, а й усієї області. Таким чином, було проведено фізкультурно-спортивні заходи серед учнів закладів повної загальної середньої освіти, а саме:

 - змагання з баскетболу (03 березня 2021 року);

- фізкультурно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт» (18 травня 2021 року).

За програмою обласної Спартакіади серед учнів закладів загальної середньої освіти збірні команди Нововоронцовської селищної територіальної громади взяли участь у наступних спортивних змаганнях:

- зональні змагання І етапу з баскетболу у смт Нововоронцовка (9 березня 2021 року);

- зональні змагання ІІ етапу з баскетболу у смт Нововоронцовка (17 березня 2021 року);

- фінальні змагання з баскетболу у м. Нова Каховка (08 квітня 2021 року);

- фінальні змагання з легкої атлетики у м. Херсон (28 квітня 2021 року);

- фінальні змагання з волейболу пляжного у м. Нова Каховка відбулися (13 травня 2021 року);

- фінальні змагання фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт» у м. Скадовськ (21 травня 2021 року).

З метою перевезення учасників на вищезазначені змагання було витрачено 5190 грн із запланованих коштів програми «Розвиток освіти Нововоронцовської селищної територіальної громади» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії селищної ради восьмого скликання від 26 березня 2021 року № 93.

Вихованці та тренери КЗ «Нововоронцовська ДЮСШ» протягом І півріччя захищали спортивну гідність Нововоронцовської селищної територіальної громади далеко за її межами, а саме:

- Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкоатлетичного двоборства у м. Києві (01-03 березня 2021 року);

- І етап Кубку України з метань за програмою Всеукраїнських змагань з метань «Пам’яті ЗТУ Піскунова Ю.О.» у м. Нова Каховка (26-27 березня 2021 року);

- Чемпіонат Херсонської області з легкої атлетики у м. Херсон (07 травня 2021 року);

- змагання з легкоатлетичного триборства серед ДЮСШ та СДЮСШОР у    м. Чорноморськ (16-18 червня 2021 року);

На участь у цих заходах було витрачено 3 тис. 447,2 грн з місцевого бюджету відповідно до Кошторису КЗ «Нововоронцовська ДЮСШ», затвердженого від 28 січня 2021 року.

В галузі «КУЛЬТУРА» : 15 лютого 2021 року з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 32-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан відбулася тематична зустріч з ветеранами-інтернаціоналістами «У колі бойових афганських побратимів».

19 лютого 2021 року було проведено мітинг-віче до Дня Героїв Небесної Сотні, а також з нагоди вшанування захисників Дебальцівського плацдарму.

26 лютого 2021 року з нагоди відзначення 77-ї річниці з Дня визволення селища та сіл Нововоронцовської селищної територіальної громади від німецько-румунських загарників було проведено мітинг-віче «Живе в народі пам'ять про героїв». Разом з цим відбулася музейна виставка «Уламки війни в історичному дискурсі», де всі бажаючі мали змогу побачити зразки уніформи, спорядження та побутові речі солдат Червоної Армії та Вермахту.

12 березня 2021 року у смт Нововоронцовка відбувся захід з нагоди Дня українського добровольця «Герої нескореної України».

З нагоди Дня працівників військових комісаріатів та з метою вшанування їх соціальної значимості 08 квітня 2021 року на базі КУ «Нововоронцовський БК» відбувся культурно-патріотичний захід з дотриманням норм карантинних обмежень.

З метою вшанування подвигу наших земляків – ліквідаторів аварії на ЧАЕС та потерпілих від її наслідків 26 квітня 2021 року біля Меморіалу загиблим та померлим ліквідаторам проведено тематичних захід. Настоятелем Свято-Михайлівського храму архимандридом Серафимом проведено панахиду за загиблими та померлими ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв-ліквідаторів, а також поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи.

З нагоди вшанування Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня 2021 року у смт Нововоронцовка біля Меморіалу Слави відбувся мітинг-реквієм «Ваша слава – це наша пам’ять...».

З метою виявлення, збереження та охорони елементів нематеріальної культурної спадщини на території Нововоронцовської селищної територіальної громади було створено Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при відділі із гуманітарних питань, перше засідання якої відбулося 11 травня 2021 року. На захід були запрошені директор Херсонського обласного Центру народної творчості Володимир Капелюшник, а також завідувач відділу креативних індустрій та нематеріальної культурної спадщини Херсонського обласного центру народної творчості Олексій Абзелімов.

15 травня 2021 року у смт Горностаївка відбувся 15-й ювілейний обласний конкурс військово-патріотичної творчості «Опалені війною». Нововоронцовську селищну територіальну громаду представляли вокальне тріо «Мелодія сердець», керівник Олеся ПЕТРУШЕНКО, (КУ «Нововоронцовський БК») та народний фольк-гурт «Жайвір», керівник Лариса ГОРОХОВА (філія Осокорівський БК). За підсумками виступів у номінації «Вокальні ансамблі» народний фольк-гурт «Жайвір» нагороджений Дипломом за участь, а вокальне тріо «Мелодія сердець» у номінації «Малі вокальні форми» нагороджені Дипломом 3 ступеня.

05 червня 2021 року у смт Нововоронцовка відбулося свято з нагоди Дня захисту дітей. Програма заходу складалась з ігор, танців, гучної музики, а також багатьох інших розваг, дітей супроводжували аніматори – казкові герої, а також чекали приємні подарунки і призи.

18-20 червня відбулась Регіональна науково-практична конференція «Нематеріальна і матеріальна культурна спадщина. Реалії, проблеми, перспективи», участь у якій взяли спеціалісти відділу із гуманітарних питань селищної ради Анна Гусинська та Катерина Голубець.

27 червня 2021 року у КУ «Нововоронцовський БК» проведено урочистості та святковий концерт з нагоди Дня Конституції України та Дня молоді. У приміщенні краєзнавчого музею смт Нововоронцовка відбувся правовий тренінг «Це мають знати всі» з мультимедійним, музичним, анімаційним супроводом. На прилеглій території на всіх бажаючих переконатися у своїй юридичній обізнаності чекала інтерактивна виставка-гра «Я знаю свою права!», де діти мали здогадатися право на що саме візуалізовано з допомогою тематично підібраних речей.

03 липня 2021 року у м. Гола Пристань відбувся XVIII Всеукраїнський благодiйний фестиваль народної творчостi «КУПАЛЬСЬКI ЗОРI». Нововоронцовську селищну територіальну громаду представляли вокальні колективи «Срібні роси» (с. Осокорівка – Галина ЛЕУС, Лариса ГОРОХОВА, Василина КЛИМЮК) та «Злагода» (с. Шевченківка – Оксана КОРЕЦЬКА, Надія ЗУЄНКО, Наталя ТОПЧІЙ). У номінації «Академічний спів» серед солістів конкурсу «Фестивальний розмай» жіноче вокальне тріо «Злагода» отримали Диплом за І місце, а «Срібні роси» привезли додому Диплом за ІІІ місце, а також грошову премію від Генерального консула Словаччини в Херсонській області.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Нововоронцовської селищної ради Херсонської області (далі ЦЕНТР) розпочав свою роботу 29.03.2021 року. Послугами ЦЕНТРУ з 01.04 по 01.09.21 року скористалося понад 1739 осіб.

Найбільшим попитом користувалися послуги: Реєстрація/Зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб; послуги державного реєстратора; послуги Держгеокадастру; соціальні послуги; послуги ДМСУ;

У ЦЕНТРІ зареєстровані звернення громадян різного характеру зокрема відділу містобудування, архітектури апарату Нововоронцовської селищної 6 звернень громадян, з них: 3 послуги містобудівні умови; 3 будівельні паспорти. Зареєстровано – 744 звернення громадян щодо реєстрації місця проживання осіб та зняття з реєстрації місця проживання (крім того видано 520 довідок про РМП/зняття з РМП); Зняття з РМП осіб до 14 років; осіб за особистим зверненням; на підставі рішення; по факту смерті; для ПМП за кордон).   

Послуги державного реєстратора – 865; звернення на послуги соціального характеру (допомоги, пільги субсидії) – 178; міграційної служби (зареєстровано – 62 адміністративні послуги щодо вклеювання фотокартки в паспорт громадянина України при досягненні 25-ти і 45-ти-річного віку); також надавалися окремо послуги дозволів на розміщення зовнішньої реклами, зміна, узаконення, присвоєння поштової адреси.

  Центром постійно надаються консультації за вищезазначений період надано понад 420 консультацій.

  Станом на 01.09.2021 року за надання адміністративних послуг, що надаються через відділ «ЦНАП», до бюджету громади надійшло 350254,86 грн.

  Відділ соціального захисту населення апарату Нововоронцовської селищної ради розпочав свою діяльність з 01 червня 2021 року.

  До основних функцій відділу входить забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, організації надання соціальних послуг.

  Відділом проводиться робота щодо надання населенню роз’яснень з питань призначення та виплати всіх видів соціальних допомог, пільг, компенсацій та субсидій, з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян.

  Так за період з 01.06.2021 по 01.09.2021 року прийнято 51 заяву для призначення допомог, пільг та субсидій через програму «Соціальна громада».

 Сформовано 14 пакетів документів для взяття на облік та надання соціальних послуг комунальним закладом «Нововоронцовський центр надання соціальних послуг».

  Проведено 3 повідомні реєстрації колективних угод і договорів, змін і доповнень до них. Договори оприлюднено на сайті.

   Розроблено та вжито заходи щодо виконання «Програми оздоровлення та відпочинку дітей Нововоронцовської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки». Завдяки програмі 22 дітей-пільговиків громади оздоровлено в «Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку ім. Ю. О. Гагаріна Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ України».        

   Здійснюються заходи щодо соціального захисту постраждалих від Чорнобильської АЕС. Укладено договір із Державним комунальним підприємством Нововоронцовська оптово-роздрібна Центральна районна аптека №11 про відшкодування вартості лікарських засобів і виробів медичного призначення та забезпечення ними потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на суму 3,0 тис.грн. Вирішується питання щодо надання соціальних гарантій ліквідаторам ЧАЕС в частині відшкодування вартості проїзду.

   Здійснюється координація роботи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми.

Діяльність служби у справах дітей апарату селищної ради направлена на реалізацію наступних основних завдань:

- подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, соціально-правовий захист неповнолітніх;

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

- забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

   Забезпечено своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, та їх влаштування у сімейні форми виховання.

   Так, протягом звітного періоду 2021 року виявлено 6 дітей, які залишилися без батьківського піклування. Дітям своєчасно надано статус дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: влаштовано під опіку/піклування до родин громадян – 4 дітей статусної категорії, 2 дитини, влаштовано до родини родичів.

   Станом на 21 вересня 2021 року на первинному обліку служби у справах дітей апарату селищної ради перебуває 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: влаштовано до сімейних форм виховання 44 дитини статусної категорії, тимчасово влаштовано до родин родичів/знайомих – 2 дитини-сироти. На даний час вирішується питання щодо передачі цих дітей під опіку. З загальної кількості дітей мають статус дітей-сиріт - 11 дітей.

   На обліку дітей які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують особливої уваги та захисту з боку державних структур перебуває 32 дітей/13 сімей.

   Забезпечено своєчасне оформлення матеріалів на позбавлення батьківських прав та притягнення до відповідальності батьків за невиконання батьківських обов’язків. Направлено до суду 1 позовну заяву про позбавлення батьківських прав батька відносно його неповнолітньої дитини.

   З метою профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, дотримання вимог чинного законодавства України щодо захисту прав дітей на достатній життєвий рівень та захист від усіх форм насильства службою у справах дітей забезпечено своєчасне виявлення та облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Так, протягом 9 місяців 2021 року проведено 15 профілактичних рейдів  по населеним пунктам громади, з метою обстеження житлово-побутових умов проживання дітей-сиріт, та позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків. За результатами проведених рейдів взято на облік 12 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Притягнуто до відповідальності 5 батьків.

   Продовжено практику проведення рейдів «Діти вулиці», «Вокзал» та Всеукраїнського рейду «Урок». Станом на 21 вересня 2021 року діти, виявлено 4 дітей, які не охоплені навчанням на території с. Нововоскресенське. З батьками проведено профілактичні бесіди. Дітей повернуто на навчання.

   Службою у справах дітей постійно ведеться прийом громадян з питань віднесених законодавством до її повноважень.

   Забезпечено діяльність комісії з питань захисту прав дитини  при виконавчому комітеті Нововоронцовської селищної ради. Протягом 9 місяців 2021 року проведено 7 засідань комісії, розглянуто 30 питань. З них: пов’язаних з:  призначенням опіки над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування – 2- наданням повної цивільної дієздатності-2; доцільності позбавлення батьківських прав -2; про взяття під соціальний супровід та на облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах – 5; про визначення порядку та способу участі батька у спілкуванні з дітьми-2; питання пов’язані з наданням дозволу на продаж/дарування житла право користування, яким мають малолітні/неповнолітні діти -16; та інші.

   Службою у справах дітей вживаються заходи щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

   Так, ведеться облік дітей даної категорії, створено та постійно оновлюються бази даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують соціального житла. Так станом на 21 вересня 2021 року на соціальному квартирному обліку перебувають 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Створено реєстр житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведено інвентаризацію житла, яке на праві власності або користування належить дітям-сиротам та  дітям, позбавленим батьківського піклування. Службою у справах дітей надається інформаційно-консультативна допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які користуються правом на соціальне житло щодо його одержання. З 18 червня 2021 року вступила в дію постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», якою затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Порядок та умови). Згідно повноважень місцевої комісії сформувано загальний список дітей, що перебувають на квартирному обліку в громаді за напрямами, передбаченими пунктом 4 та 5 Порядку та умов та подати його на розгляд до регіональної комісії. Так, дітей віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку та мають право на отримання коштів субвенції з державного бюджету для забезпечення житлом за напрямом «виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. №615» - 35 дітей/осіб, в тому числі 1 особа з інвалідністю; віком від 23 до 35 років, які перебувають на квартирному обліку та мають право на отримання коштів субвенції з державного бюджету для забезпечення житлом за напрямом «виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. №615» на умовах спів фінансування в кількості 21 особа.  Списки сформовано у порядку черговості постановки дітей на квартирний облік.

   Згідно розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 11 серпня 2021 року №673 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік» схвалено проект змін до показників обласного бюджету на 2021 рік, в частині розподілу субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2021 рік. Так, згідно сформованого регіонального списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа була розподілена субвенція між конкретними особами для виплати грошової компенсації, по Новоронцовській територіальній громаді 3 особи з числа дітей -сиріт отримали грошову компенсацію на купівлю житла у сумі 1069100,1  грн.

   Посадові особи Нововоронцовської селищної ради і надалі спільно з депутатами та громадськістю будуть працювати на вирішення актуальних проблем життєдіяльності громади, поліпшення добробуту та соціального захисту населення, на розвиток Нововоронцовської селищної територіальної громади в цілому.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних