Нововоронцовська селищна рада
Херсонська область, Бериславський район

Публічна інформація

                                                        Загальна інформація про доступ до публічної інформації


 

У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації», ухваленням Указів Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» голова Нововоронцовської селищної ради Марчук В.В. серед пріоритетних напрямків роботи виконкому селищної ради визначає реалізацію норм законодавства, спрямованих на безперешкодний доступ до інформації запитувачів та безумовне забезпечення права доступу до публічної інформації її розпорядниками.

Публічною інформацією – є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Реалізація Нововоронцовською селищною радою та її виконкомом права запитувачів на доступ до публічної інформації здійснюється за інформаційним запитом.

Запит від запитувача на отримання інформації має містити:

 • ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит якщо запитувачу це відомо);
 • підпис, дату.

                                                                                              ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ 
                                                              РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

 

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                розпорядженням селищного голови

                                                                                                                                                                    № 61 від 11.07.2014 року

 

 

Перелік документів,

що містять публічну інформацію та є у володінні виконавчого апарату Нововоронцовської селищної ради

 

 1. Рішення сесії селищної ради. (Журнал реєстрації та папка переліки рішень сесій; здійснює секретар селищної ради).
 2. Розпорядження селищного голови з основної діяльності ( Журнал реєстрації; здійснює секретар селищної ради).
 3. Тексти угод, договорів, меморандумів про співпрацю з іншими органами місцевого самоврядування, благодійними організаціями, фондами, громадськими організаціями (Журнал реєстрації: здійснює спеціаліст ІІ категорії з юридичних питань селищної ради)
 4. Протоколи пленарних засідань сесій селищної ради (здійснює секретар селищної ради)
 5. Рішення виконавчого комітету селищної ради. (журнал реєстрації та папка переліки рішень сесій; здійснює секретар селищної ради)
 6. Протоколи засідань виконавчого комітету селищної ради (здійснює секретар селищної ради
 7. Плани роботи селищної ради, працівників виконавчого апарату селищної ради (здійснює секретар селищної ради)
 8. Документи постійних комісій селищної ради:
 1. протоколи засідань, рішення, рекомендації;
 2. плани роботи;
 3. довідки, листування

(здійснюють секретарі постійних комісій селищної ради)

 1. депутатські запити, звернення громадян та документи з контролю про хід їх виконання (Журнал реєстрації: здійснює секретар селищної ради)
 2. облік документів та документи (довідки, записки, листи) з контролю про хід виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови та розпорядчих документів районної державної адміністрації, її відділів та районної ради (журнали реєстрації, здійснює секретар-друкарка; працівники виконавчого апарату селищної ради).
 3. Довідник робочих телефонів та поштових адрес керівників підприємств, установ та організацій,які розміщені на території селищної ради, працівників виконавчого апарату селищної ради (здійснює секретар-друкарка)
 4. Інформація про заходи, пов’язані з діяльністю селищної ради (брифінги, прес-конференції тощо)(працівники виконавчого апарату селищної ради)
 5. Річні плани закупівель і додатки (здійснює головний бухгалтер селищної ради)
 6. Звіти про результати проведення процедур державних закупівель, робіт та послуг (здійснює головний бухгалтер селищної ради)
 7. Протоколи засідання тендерного комітету (здійснює спеціаліст ІІ категорії з юридичних питань селищної ради
 8. Договори (господарчі, трудові), що укладені або погодженні селищним головою ради.
 9. Штатні розписи підприємств, установ, організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад селища.
 10. Протоколи конкурсної комісії з відбору суб’єктів щодо передачі в оренду та продажу об’єктів спільної власності територіальної громад селища.
 11. Листування з питань доступу запитувачів до публічної інформації
 12. Штатний розпис селищної ради та переліки змін до нього.
 13. Акти документальних ревізій і перевірок бюджетно-фінансової діяльності селищної ради
 14. Розрахункові відомості на видачу заробітної плати працівникам селищної ради
 15. Документи з фінансово-господарської діяльності виконавчого апарату селищної ради (довіреності на утримання матеріальних цінностей, подорожні листи, акти прийому-сдачі виконаних робіт та послуг, видаткові накладні, рахунки-фактури на оплату, звіти матеріально-відповідальних осіб, акти на списання предметів, відомості видачі матеріальних цінностей, прибутковий касовий ордер, платіжні доручення, звіти про використання коштів, які надані підзвіт)

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                                                                                    Л.О. Мартиненко

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням селищного голови

                                                                         №61 від 11.07.2014року

 

Перелік

Інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової),

що є у володінні виконавчого апарату

Нововоронцовської селищної ради

 

 1. До конфіденційної інформації виконавчого апарату Нововоронцовської селищної ради належить:
 2. Персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місцезнаходження).
 3. Інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи,що нею володіють, встановили режим конфіденційності.
 4. Персональні дані про учасників конкурсних відборів щодо передачі в оренду та відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад селища Нововоронцовка
 1. До таємної інформації виконавчого апарату Нововоронцовської селищної ради належать:
  1. Інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену законодавством таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.
  2. Лікарська таємниця та відомості з лікарських листів непрацездатності.
 2. До службової інформації виконавчого апарату Нововоронцовської селищної ради належить:
  1. Документи (заяви, виписки, протоколи та ін..) діяльності опікунської ради.
  2. Облікові картки селищного голови, секретаря ради, персональні дані депутатів селищної ради
  3. Протоколи засідань атестаційної комісії для проведення атестації посадових осіб Нововоронцовської селищної ради та документи до них.
  4. Списки кадрового резерву виконавчого апарату селищної ради
  5. Листування з органами державної влади, місцевого самоврядування.
  6. Розпорядження голови селищної ради про прийняття, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво працівників, матеріальну допомогу, надання відпусток, накладення стягнення, відрядження працівників з адміністративно-господарських питань.
  7. Протоколи засідання конкурсної комісії по заміщенню вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату селищної ради.
  8. Пропозиції, заяви,скарги громадян.
  9. Особові справи працівників виконавчого апарату селищної ради.
  10. Трудові книжки працівників виконавчого апарату селищної ради.
  11. Звіти (таблиці, статистичні дані) з кадрових питань.
  12. Інформація, що зберігається в електронному вигляді у проектах листів та інших документах на службових комп’ютерах  та ноутбуках посадових осіб виконавчого апарату селищної ради
  13. Листування про встановлення виробничих зв’язків з підприємствами, організаціями та установами селища по управлінню об’єктами та суб’єктами спільної власності територіальної громади селища.
  14. Технічні паспорти на об’єкти спільної власності територіальної громади селища.
  15. Контракти із керівниками підприємств, установ, організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад селища.
  16. Інформація, що міститься в розпорядженнях селищного голови, листах, рекомендаціях та інших документах,які знаходяться у користуванні виконавчого апарату селищної ради та пов’язані із здійсненням контрольних функцій (у тому числі плануванням, організацією, результатами ревізій, перевірок комунальних закладів)
  17. Відомості з декларацій посадових осіб виконавчого апарату селищної ради.
  18. Протоколи засідань експертної комісії селищної ради
  19. Дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів селищної ради та документи з їх виконанням.
  20. Особові рахунки працівників селищної ради.
  21. Ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків.
  22. Відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи, тощо), що додаються до протоколів сесії Нововоронцовської селищної ради.
  23. Відомості з документів, що стосуються бухгалтерського обліку та звітності.

Секретар селищної ради                                                                                                                                                            Л.О. Мартиненко

                                                                                            Додаток №2

                                                                         до розпорядження селищного

                                                                         голови від 20.01.2017р. №04

 

 

 

Порядок складання, подання та розгляду запитів

на публічну інформацію у виконавчому апараті

 Нововоронцовської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію у виконавчому апараті  Нововоронцовської селищної ради  (далі – Порядок) поширюється на всі запити на публічну інформацію, що отримані  відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до виконавчих органів надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

1.5.     Спеціаліст ІІ категорії з питань звернення громадян селищної ради відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

 

2. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення форми письмового запиту на публічну інформацію, затвердженої цим розпорядженням, або в довільній формі та має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

          2.2. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити  спеціаліст селищної  ради, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

          2.3. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється  дата надходження та вхідний номер запиту.

Така копія повертається запитувачу.

 

3. Реєстрація запитів на інформацію

          3.1. Запити на інформацію реєструються у спеціально заведених журналах.  

3.2. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

3.3. Спеціаліст ІІ категорії з питань звернення громадян селищної ради після реєстрації запиту, що надійшов усно, електронною поштою, телефоном або поштою,  в той самий день надає селищному голові для накладання візи про розгляд запиту на інформацію.

3.4. Відповідь на запит на інформацію надається тим працівником селищної ради, який зазначений у візі селищного голови.

3.5. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.6. У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян».

 

4. Розгляд запитів на інформацію

4.1. Запит на інформацію після реєстрації та візи селищного голови негайно передаються особі зазначеній у візі.

           4.2. У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у
володінні кількох  посадових осіб, комунальних підприємств, відповідальна за надання відповіді на запит, є  посадова особа виконавчого апарату селищної ради, яка у візі селищного голови є першою.

          4.4. Відповідь на запит реєструється секретарем-друкаркою селищної ради у Журналі реєстрації вихідної документації, вона записує її у розносну книгу, кур’єр під підпис вручає запитувачу. Копія відповіді на запит в обов’язковому порядку разом із запитом надається спеціалісту ІІ категорії з питань звернення громадян селищної ради.

          4.5. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання  інформації .

 

5. Плата за надання інформації

          5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

          5.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

          5.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється селищною радою в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

 6. Строки розгляду запитів на інформацію

          6.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

          6.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з моменту отримання запиту.

          6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

          6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

          6.5 Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується селищним головою  відповідно до обґрунтування виконавцем, з обов’язковим повідомленням запитувача та спеціаліста ІІ категорії з питань звернення громадян селищної ради.

 

   7. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

          7.1. Працівники виконавчого апарату селищної ради мають право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:

          - не володіють і не зобов'язані відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

          - інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

          - особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

          - не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

          7.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

 

 8. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

          8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

          8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну  інформацію має бути зазначено:

          - прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

          - дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

          - причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

          - строк, у який буде задоволено запит;

          - підпис.

 

9. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

У разі, якщо працівники апарату селищної ради не володіють запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їм відомо, хто володіє такою інформацією, спеціаліст ІІ категорії з питань звернення громадян селищної ради зобов'язаний направити цей запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 

 

                   

          Секретар селищної ради                                           Л.О.Мартиненко

                                                                                          

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних