Нововоронцовська селищна рада
Херсонська область, Бериславський район

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для будівництва та обслуговування об’єктів альтернативної енергетики.

Дата: 11.02.2022 13:00
Кількість переглядів: 499

Фото без описуЗаява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

до проєкту містобудівної документації.

  1. Замовник та виконавець СЕО

   Замовником проекту містобудівної документації є Нововоронцовська селищна рада, Бериславського району, Херсонської області (74200, Херсонська область, Бериславський район, смт. Нововоронцовка, вул.Воронцова, 10, тел. 2-10-61, e-mail: voronrada@ukr.net http://novovoroncovska.gromada.org.ua/)

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕНПЛАН» (м.Таврійськ 74989, Херсонська область, м.Таврійськ, вул. Портова, 3Б

код ЄДРПОУ 38740110, chachmax@gmail.com)

 

«Детальний план території за межами населеного пункту с. Любимівка Бериславського району для зміни цільового призначення земельних ділянок (6524182800:02:001:0130, 6524182800:03:023:0142, 6524182800:03:023:0143, 6524182800:03:023:0144, 6524182800:03:023:0145, 6524182800:03:023:0157, 6524182800:03:023:0158, 6524182800:03:023:0159) для розміщення лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури (трансформаторної підстанції), орієнтовною площею 5,5015 га» (далі- Детальний план), розробляється на підставі рішення сімнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання  Нововоронцовської селищної ради від 05 січня 2022 року р. № 371, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

2. Вид та основні цілі ДДП (документ державного планування)

   Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови та використання території з метою розміщення об’єктів будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень  використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства.

   При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Херсонської областіінформація земельного кадастру, матеріали з визначення та врахування державних та регіональних інтересів, плани внутрішньогосподарського землекористування.

    Детальний план розробляється з метою зміни цільового призначення земельних ділянок.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

    Проект містобудівної документації Детальний план після розгляду та затвердження у встановленому порядку стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та здійснювати будівництво на території земельних ділянок.

   В межах розглядаємої території відсутні комунально-складські та сільськогосподарські підприємства, які відносяться до 3-ї, 4-ї, 5-ї санітарної класифікації.

 

4. Ймовірні наслідки

   Сільськогосподарські та інші об’єкти є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, є джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими, із неприємним запахом, є джерелами шуму, статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів, що можуть у тому числі призвести до погіршення стану здоров’я населення.

   Існуюча каналізаційна мережа відсутня.

   Території природоохоронного статусу в межах розглядаємої території - відсутні.

   Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

а) У разі незатвердження документу Детального плану території, питання врахування існуючих та встановлення проектних містобудівних, соціально-економічних, архітектурно- будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог, буде вирішуватись окремо.

б)Додаткових досліджень та вишукувань, окрім зазначених у пункті а), не передбачається.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

   Розроблення СЕО проводиться одночасно з процесом розроблення ДПТ і є складовою що повністю інтегрована в процес розроблення ДПТ.

   СЕО складається з опису наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а також вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків та заходів що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. Одночасно СЕО передбачає заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

   Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

   Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

   Території проектних виробничих та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, відокремлюються та встановлюються санітарно захисні смуги, 50, 100, 200, 300 метрів, відповідно до санітарної класифікації.

 

7. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

   Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у містобудівній документації виконується відповідно до вимог частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами   1-9 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

8. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

   Протягом 30 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Нововоронцовської селищної ради та в місцевій газеті «Вісті» Херсонської області, громадськість має право надати зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Детальний план території за межами населеного пункту              с. Любимівка Бериславського району для зміни цільового призначення земельних ділянок (6524182800:02:001:0130, 6524182800:03:023:0142, 6524182800:03:023:0143, 6524182800:03:023:0144, 6524182800:03:023:0145, 6524182800:03:023:0157, 6524182800:03:023:0158, 6524182800:03:023:0159) для розміщення лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури (трансформаторної підстанції), орієнтовною площею 5,5015 га».

   Протягом вище вказаного строку громадськість має  право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді). Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

   Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати що припадають на цей період. (Закон України Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) від 18 червня 2020 року №733-ІХ м. Київ ).

   Пропозиції та зауваження подаються до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності та інвестиційного розвитку апарату Нововоронцовської селищної ради Бериславського району Херсонської області за адресою: смт.Нововоронцовка, вул.Воронцова, 10.

 

Контактна особа: начальник відділу-архітектор відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності та інвестиційного розвитку: Шевчик Сергій Іванович тел. (05533)2-10-61,                e-mail: arhitekt-nvortg@ukr.net

 

Селищний голова                                                Володимир МАРЧУК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних